Nền tảng xét nghiệm MetascreenTM

MetascreenTM sử dụng công nghệ tiên tiến GC-MS và được FDA phê duyệt kết hợp với tin sinh học độc quyền để phát hiện ra hơn 100 rối loạn chuyển hóa. Phòng thí nghiệm đã tham gia và vượt qua các chương trình thử nghiệm trình độ bên ngoài của Trường Cao đẳng Các nhà nghiên cứu bệnh học Hoa Kỳ và ERNDIM kể từ đầu năm 2015.