Hơn 100 + bệnh rối loạn chuyển hóa được kiểm tra

Từ mẫu nước tiểu duy nhất của em bé sơ sinh của bạn, có thể nhận ra hơn 100 rối loạn chuyển hóa từ 9 nhóm lỗi bẩm sinh của sự trao đổi chất qua Metascreen TM . Dưới đây là danh sách đầy đủ các rối loạn chuyển hóa có thể được phát hiện bằng Metascreen TM.

Rối loạn chuyển hóa acid hữu cơ & amino acid
 1. Rối loạn chuyển hóa acid propionic
 2. Thiếu hụt men holocarboxylase synthetase
 3. Rối loạn chuyển hóa acid methylmalonic máu (Cbl C và Cbl D)
 4. Rối loạn chuyển hóa acid methylmalonic máu
 5. Bệnh tăng acid methylmalonic máu (Cbl A và Cbl B)
 6. Rối loạn chuyển hóa acid malonic trong máu
 7. Thiếu hụt isobutyryl-CoA dehydrogenase
 8. Thiếu hụt 2-methylbutyryl- CoA dehydrogenase
 9. Thiếu hụt Methylmalonic Semialdehyde Dehydrogenase
 10. Thiếu hụt Beta-ketothiolase
 11. Rối loạn chuyển hóa acid Isovaleric
 12. 3-Methylcrotonyl gluco niệu
 13. Rối loạn chuyển hóa acid 3-Methylglutaconic (type I - thiếu hụt hydratase)
 14. Hội chứng Barth
 15. Rối loạn chuyển hóa acid 3-hydroxy 3-methyl glutaric
 16. Rối loạn chuyển hóa acid Glutaric type II
 17. Rối loạn chuyển hóa acid Glutaric type I
 18. Thiếu hụt Mevalonate kinase
 19. Bệnh Glycerol niệu
 20. Bệnh Phenylceton niệu (thiếu hụt phenylalanine hydroxylase)
 21. Tăng phenylalanin niệu (biến thể, lành tính)
 22. Rối loạn chuyển hóa acid 2-Methyl 3-hydroxy butyric
 23. Tyrosin niệu type I (hepatorenal tyrosinuria)
 24. Tyrosin niệu type II (oculocutaneous tyrosinuria)
 25. Tyrosin niệu type III (thiếu hụt 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase)
 26. Tyrosin niệu thoáng qua ở trẻ sơ sinh
 27. Tyrosin niệu gây ra do bệnh gan
 28. Bệnh siro niệu
 29. Thiếu hụt N-acetylglutamate synthase
 30. Thiếu hụt Carbamylphosphate synthetase
 31. Thiếu hụt Ornithine transcarbamylase
 32. Citrullin niệu (thiếu hụt argninosuccinate synthase)
 33. Citrullin niệu type II (thiếu hụt citrin)
 34. Rối loạn acid Argininosuccinic
 35. Arginin niệu
 36. Tăng methionin niệu (thiếu hụt MAT I/III)
 37. Thiếu hụt Homocystinuria cystathionine beta-synthase
 38. Nước tiểu màu đen
 39. Hội chứng Tada
 40. Bệnh về não do hydroxykynureninuria
 41. Valinuria
 42. Hyperleucine-isoleucin niệu
 43. Thiếu hụt Dihydrolipoyl dehydrogenase(E3)
 44. Thiếu hụt Beta-hydroxyisobutyryl CoA deacylase
 45. Histidine niệu
 46. Hội chứng Hartnup
 47. Không dung nạp Lysinuric protein
 48. Rối loạn acid Alpha-ketoadipic
 49. Saccharopin niệu
 50. Động kinh - khuyết tật trí tuệ do hydroxylysin niệu
 51. Cystathionin niệu
 52. Tăng prolinuria type I
 53. Tăng prolinuria type II
 54. Tăng hydroxyprolinuria
 55. Rối loạn acid 2-hydroxyglutaric
 56. Hawkinsinuria
 57. Thiếu hụt Biotinidase
 58. Thiếu hụt Fumarate hydratase
 59. Hội chứng Hyperornithinuria-Hyperammonuria- Homocitrullinuria
Rối loạn chuyển hóa đường
Rối loạn chuyển hóa acid béo
Rối loạn Peroxisomal
Rối loạn chuyển hóa pyrimidine & purine
Rối loạn chuyển hóa Lactic Acid & Hyperpyruvic Acid
Các bệnh lý chuyển hóa bẩm sinh khác
Để biết thêm thông tin về các điều kiện, vui lòng truy cập các website sau đây: