THU THẬP NƯỚC TIỂU

 • Tôi có thể thu thập nước tiểu của bé bằng cách nào?

  Quá trình thu thập mẫu nước tiểu rất đơn giản và dễ dàng. Tất cả những điều bạn cần làm là dùng giấy lọc - được MetascreenTM cung cấp – thấm nước tiểu của bé.

 • Tại sao tôi không thể thu thập nước tiểu của bé trước 48 giờ?

  Trẻ sơ sinh cần một thời gian để chuyển hóa thức ăn đầu tiên, thường mất khoảng 24 giờ đầu tiên và các chất chuyển hóa sẽ được bài tiết qua nước tiểu sau đó. Kết quả có thể không chính xác nếu mẫu nước tiểu được thu thập trước 48 giờ.

 • Tôi vẫn có thể lấy nước tiểu của bé sau 48 giờ kể từ khi sinh?

  Nếu bạn không thể thu thập nước tiểu của bé ngay sau 48 giờ kể từ khi sinh, bạn có thể thu thập bất cứ lúc nào cho đến khi bé 6 tháng tuổi. Việc xét nghiệm càng sớm, thì các rối loạn chuyển hóa sẽ được phát hiện sớm hơn cho phép việc quản lý và can thiệp các bệnh kịp thời. Mục đích là để ngăn ngừa cho các bé phải chịu những hậu quả nghiêm trọng, không thể can thiệp được (như chậm phát triển thần kinh hoặc tử vong) càng sớm càng tốt.

 • Nếu con tôi uống thuốc thì sao, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mẫu nước tiểu và kết quả xét nghiệm?

  Thuốc sẽ không ảnh hưởng đến mẫu nước tiểu hoặc kết quả xét nghiệm. Nhờ vào tính chất đặc biệt của công nghệ GC-MS, nền tảng MetascreenTM của chúng tôi có thể phân biệt các chất chuyển hóa thuốc từ các chất chuyển hóa của các rối loạn chuyển hóa mà chúng tôi đang xét nghiệm.

 • Điều gì sẽ xảy ra nếu giấy lọc có dính phân của bé?

  Mẫu nước tiểu thu được không được dính phân. Nếu có mẫu bị dính phân, vui lòng thu thập nước tiểu lại từ đầu bằng cách sử dụng miếng giấy lọc thứ hai. Sau khi thu thập, để giấy lọc khô tự nhiên trước khi đưa vào túi chứa mẫu.

  Nếu giấy lọc bị dính phân, chúng tôi không thể xử lý mẫu đó vì nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả phân tích nước tiểu.

 • Tôi có thể sử dụng cách gì khác để thu thập nước tiểu của bé không nếu cả hai miếng giấy lọc đều bị dính phân?

  Nước tiểu của bé phải được thu thập bằng giấy lọc được cung cấp. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ mẫu nước tiểu nào khác được thu thập ngoài giấy lọc được cung cấp bởi chúng tôi. Vui lòng gọi chúng tôi để yêu cầu cung cấp thêm giấy lọc. Bạn có thể phải trả phụ phí.