Tải thông tin

Tìm hiểu thêm thông tin về MetascreenTM, phương pháp tầm soát trẻ sơ sinh không xâm lấn dành cho con của bạn

Tải tài liệu MetascreenTM ngay hôm nay bằng cách hoàn thành các mục yêu cầu * dưới đây.

This field is required
This field is required
This field is required
Bác sĩ điều trị có thể là bác sĩ nhi của bé /bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ đỡ sanh của bạn This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
Please select an option
Dịch vụ tầm soát trẻ sơ sinh MetascreenTM được cung cấp bởi Công ty Cổ phần TM&DV IPS. Tôi đồng ý cho Cordlife Group Limited (“Cordlife”) và/ hoặc “IPS” liên lạc với tôi thông qua điện thoại/ tin nhắn/ email về việc đăng ký ở trên cũng như bất cứ thông tin cập nhật nào sau đó, bao gồm thông tin về sản phẩm và dịch vụ của công ty IPS . Please agree to the terms and conditions
This field is required