Lựa Chọn Gói Xét Nghiệm Tầm Soát MetascreenTM

Nhóm rối loạn chuyển hóa bẩm sinh (IEM)   Tổng số rối loạn chuyển hóa được sàng lọc
Meta 100+ Meta 68 Meta 38

Rối loạn chuyển hóa axít hữu cơ & axít amino

59 40 31

Rối loạn chuyển hóa đường

8 6 3

Rối loạn chuyển hóa axít béo

6 4 4

Rối loạn Peroxisomal

5 4 -

Rối loạn chuyển hóa pyrimidine & purine

9 6 -

Rối loạn chuyển hóa axit Lactic & axít Hyperpyruvic

7 1 -

Các bệnh lý chuyển hóa bẩm sinh khác

12 7 -

Tổng số rối loạn chuyển hóa được xét nghiệm

106 68 38